top of page

ScHoolboekEN

Een dagje op het water

Prentenboek in de Schatkist-methode. 

Schatkist werkt met ankers en routines. Ankers zijn thema's die volgens een vaste en herkenbare structuur zijn opgebouwd. Schatkist telt voor groep 1-2 in totaal 18 ankers. Je kiest zelf de ankers die je het meest aanspreken. Binnen een anker is er genoeg ruimte om eigen activiteiten toe te voegen.

Elk van de 18 ankers bestaat uit:

  • een prentenboek met het ankerverhaal;

  • het bijbehorende activiteitenboek;

  • een bijpassend voorleesboek.

Geschreven door Frank Smulders Uitgeverij Zwijsen 2016

Pennenstreken

versie 2 (2014) | Jaargroep 6

Een schrijfmethode die in groep 3 aansluit bij de aanvankelijk leesmethode Veilig leren lezen. Er kan gekozen worden tussen blokschrift of methodisch schrift. Kenmerken: - extra aandacht voor stapsgewijs aanleren nieuwe letter en verbindingen - vereenvoudigd en gemoderniseerd letterfont - nieuwe oefenvormen, zoals schrijven in een open vlak - nieuwe materialen, zoals uitlegkaarten op tafel

Uitgeverij Zwijsen 2014

Diverse illustraties voor andere lesmethodes van uitgeverij Zwijsen

Diverse illustraties voor lesmethode 'Timboektoe'

Uitgeverij Noordhoff

bottom of page